Inici

  • Educació Infantil

    Educació Infantil

  • Educació Primària

    Educació Primària

  • Educació Secundària

    Educació Secundària

Amb la incorporació a Creixen Educació, l'Escola Povill aposta per una organització sense ànim de lucre i amb la cooperació com a model d’organització, reforçant la qualitat educativa i la innovació com a eixos principals i buscant sinèrgies amb la resta d’escoles Creixen. Alhora entronca amb els trets d’identitat de Creixen Educació: personalitzada, compromesa, responsable, cooperativa, innovadora, ciència, projecte lingüístic, saludable i escola oberta.

Creixen Educació és una cooperativa de segon grau formada per tres cooperatives catalanes: Escola Sant GervasiSuara i Abacus. Les tres acumulen anys d’experiència al sector de l’ensenyament i de l’educació a Catalunya. Creixen Educació treballa en xarxa amb el conjunt de l’escola cooperativa catalana a través de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, per construir el model educatiu que està demanant la societat.

Creixen Educació es va crear per posar en funcionament un model d’escola amb segell propi, de qualitat i d’avantguarda, per respondre a les necessitats formatives del país. Aposta per crear una xarxa d’escoles referent a Catalunya que aconsegueixi resultats d’èxit a nivell acadèmic i humà, i que reforci el cooperativisme en el sistema educatiu.

Amb la incorporació de l'Escola Povill, la xarxa d’escoles de Creixen Educació es consolida amb tres centres: juntament amb l’escola Goar de Viladecans (Baix Llobregat) i l’escola Cultura Pràctica de Terrassa (Vallès Occidental) sumen un total de 6 línies, que apleguen més de 2.000 alumnes i més de 200 professionals.

 

L'Escola Povill

L'estiu de 1932 Joan Povill i Adserà arribà a un tracte amb Josep Coromines, propietari d'una petita escola formada per una cinquantena d'alumnes, per adquirir el centre per 4000 pessetes. Joan Povill li va entregar 2000 pessetes en efectiu, que li va deixar la família de la seva muller i es va comprometre a pagar-li les dues mil restants durant els dos anys següents.

El desembre de 2018, Escola Povill s'incorpora a la xarxa d'escoles de Creixen Educació.

VÍDEO: Creixen | Sumant futur des de l'educació